NEOS Socijalna zadruga za usluge i proizvodnju

Kako bi pomogli našim korisnicima u rješavanju egzistencijalnih životnih pitanja i dali odgovor na veliku nezaposlenost rehabilitiranih ovisnika koji se često u životu susreću sa brojnim predrasudama te između ostalog smanjili stupanj recidivizma u ovisnost, udruga„Ne-ovisnost“ 2009. godine pokreće socijalno poduzetništvo i osniva SOCIJALNU ZADRUGU „NEOS“. Zadruga je nastavila provoditi aktivnosti koje su pokrenute u sklopu udruge za borbu protiv ovisnosti „Ne-ovisnost. Navedene aktivnosti su postigle određeni kontinuitet te se ukazala potreba za ozbiljnijim pristupom istima. Sve aktivnosti su proizašle iz potrebe za zapošljavanjem rehabilitiranih ovisnika.

Kontakt informacije

Budući da je u tržišnoj utakmici te u poslovnoj konkurenciji jedina referenca pouzdanost i kvaliteta usluga koje pruža, djelovanje zadruge „NEOS“ je između ostalog i doprinijelo rušenju stereotipa o ovisnicima, kao isključivo destruktivnim ljudima te predrasuda društva prema njima.

Misija osnivača zadruge je uključivanje bivših ovisnika u normalne radne i životne procese te uspješna resocijalizacija istih,a kroz razvoj socijalnog poduzetništva/zadrugarstva.

ADRESA RADIONICE

Strossmayerova 248
31000 Osijek

EMAIL

zadruga.neos@gmail.com

KONTAKT TELEFON

Tel./fax. +385 31 271 471
Mob. +385 99 44 68 200 

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak – Petak: 07:00 – 15:00
Subota: 09:00 – 12:00
Nedjelja: Odmaramo